Ledarutbildning i IF Mölndal Fotboll.
Ledarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll.
I IF Mölndal Fotboll tycker vi att ledarutbildning är viktigt. Vi tror att ledare som är utbildade enligt vår ledarutbildningasplan har bra förutsättningar att ge spelarna en mycket bra spelarutbildning.

Från hösten 2015 så har vi ett samarbete med Fässbergs IF avseende ledarutbildning. Undantaget är Mölndalslinjen och 3-manna workshop som vi erbjuder varje år i egen regi. Övriga utbildningar erbjuder klubbarna växelvis vartannat år, detta gör att utbildningarna erbjuds varje år.

IF Mölndal fotboll erbjuder följande utbildningar för ledare och föräldrar:

Mölndalslinjen arrangeras senare i höst. Tar upp hur vi jobbar med spelarutbildning i IF Mölndal Fotboll.

3-manna workshop. Tar upp hur man spelar och tränar 3-manna fotboll.

If Mölndal Fotboll i samarbete med Fässbergs IF erbjuder följande ledarutbildningar för ledare:

C-diplom arrangeras v.5 och v.9. Info om utbildningen http://fogis.se/tuc

Svff B-diplom ungdom info om när kommer våren 2016. info om utbildningen http://fogis.se/tubu

C-diplom målvaktstränare  info om utbildningen http://fogis.se/mvc

Målvaktsteknik workshop  Tar upp målvaktens teknik.

Plattformen info om denna utbildning kommer senare.

Utbildningarna är gratis för ledare i IF Mölndal Fotboll. Det gäller såklart föräldrar som deltar på Mölndalslinjen och 3-manna workshop.
Anmälan gör man till utbildningsansvarige i IF Mölndal Fotboll kontakt uppgifter finns under kontakt på hemsidan gå vidare till kontakt/styrelsen.
Oftast skickas en kallelse ut innan utbildnings tillfället där man också kan anmäla sig.
 


Ledarutbildningar på Göteborgsfotbollsförbund.

För dig som inte kan gå på våra interna ledarutbildningar, så erbjuder Göteborgsfotbollsförbund också dessa utbildningar. Förbundet erbjuder också utbildningarna: UEFA B-Diplom senior, B-diplom målvaktstränare, 9 och 11 manna-workshop, samt en hel del annan fortbildning som IF Mölndal Fotboll inte erbjuder internt.

 

Klicka på länken för att komma till dessa utbildningar.

 

http://www.gbgfotboll.se/tranarutbildning/aktuella-utbildningar/?scr=course&fktype=1&fiid=365&fkkid=1&ffid=7&sorting=1 

 

Om du vill anmäla dig till Göteborg Fotbolls förbunds utbildningar så kontakta IF Mölndal Fotbolls utbildnings ansvarige. Kontaktuppgifter finns under kontakt/styrelsen.

Utbildningsstegen.

Från 2015 kommer Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning att ändras.

 

Av bifogad bild framgår hur det kommer att se ut.

 

Som första kurs och som alla måste gå innan man väljer spår är en kurs som heter SvFF C-diplom.

Kursen är på 1 + 1 dag med en webbstudiedag mellan, vilket innebär att man t.ex. går del 1 en lördag, har en webbstudiedag och del 2 någon eller några veckor senare.

IF Mölndal Fotboll kommer att erbjuda kursen i egen regi.

Kan man inte vid klubbens tillfällen kan man också gå den centralt i Göteborg fotbollförbunds regi.

 

Efter SvFF C-diplom så väljer man om man vill gå ungdomsinriktade SvFF B-diplom Ungdom.

Den här kursen är på 2+2 dagar med 1 dags webbstudier mellan dvs 5 dagar.

IF Mölndal Fotboll kommer att erbjuda kursen i egen regi.

Kan man inte vid klubbens tillfällen kan man också gå den centralt i Göteborg fotbollförbunds regi.

Om man väljer ungdoms spåret - vilket förmodligen de allra flesta gör – så kan man inte "snedda över" utan måste gå den mer junior/ seniorinriktade UEFA B-diplom utbildningen för att sedan kunna gå UEFA A-diplom utbildning .

 

UEFA B-diplom är på totalt 12 dagar + 5 webbstudiedagar .

Upplägget är att man har 2 dagar tillsammans och däremellan 1 webbdag – två dagar tillsammans ,däremellan en webbdag osv.

Det innebär totalt 6 x 2 dagar och 5 webbdagar. Kursen kommer att erbjudas centralt från hösten 2015 .

 

Efter dessa kurser så sker fortsatt utbildning enligt gamla modellen med Uefa A-diplom och UEFA PRO-diplom.

 

Mer om dessa utbildningar finns att läsa på www.gbgfotboll.se under tränarutbildning, där finns även utbildningarna som är speciellt för målvaktstränare.

 

Workshops är anpassade till den nivå på ungdomsträning där du befinner dig just nu.

IF Mölndal Fotboll arrangerar workshops knutna till spelformerna 3- och 5-manna.

Dessa är 4 timmar och är för ledare och föräldrar.

Man har sina barn med sig som övningstrupp.

Göteborg fotbollförbund arrangerar 7-, 9- och 11-manna workshops på vårkanten. Dom har även en workshop på hösten med tema inomhusträning.

Mölndalslinjen introduktion onsdag 4 mars.
mölndalslinjens jacka.
Onsdagen den 4:e mars kör vi Mölndalslinjen introduktion för ledare i IF Mölndal Fotboll. 
Mölndalslinjen är föreningens röda tråd. Den innehåller vad vi står för i IF Mölndal Fotboll.
Vi börjar klockan 18:00 och håller på till 21:00 i klubbstugan vid Åby.
Vi går igenom linjen och pratar om vad, hur och varför den finns. Vi bjuder på fika.
Du anmäler dig på sportadmin eller i kallelsen som gått ut till ledarna.
När du genomgått Mölndalslinjen introduktion får du den snygga jackan som syns på bilden.
Hjärtligt välkomna!
7-mannna workshop
Övnings trupp på 7-manna workshop.

Till alla ledare inom 7-manna fotbollen i IF Mölndal Fotboll.

 

Söndagen 12/4 kör vi en 7-manna workshop i klubbstugan i Åby mellan 8:45-15:30.

Utbildningen vänder sig speciellt till dig som är ledare inom 7-manna fotbollen.

 

Vi går igenom hur man tränar och spelar 7-manna fotboll. Mellan 13:00-14:30 har vi praktik på Frejaplan.

 

Hjärtligt välkomna!!

 

 

Välkomna till tränarutbildningen C-diplom
Vi i IF Mölndal Fotboll kommer att arrangera tränarutbildningen C-diplom, del 1 den 21 februari och del 2 den 14 mars i klubbstugan med praktik på Åby konstgräs. Kursen är den första i tränarstegen och ersätter gamla Avsparkskursen + Bas 1-utbildningen. Omfattningen är två heldagar med tid emellan där kursdeltagaren via webben arbetar med ett antal uppgifter. I huvudsak behandlar kursen åldersintervallet 6-12 år. Vi startar 8:45 och håller på till 17:00. Efter att du genomgått kursen har du en bra grund att stå på för att utöva ditt tränarskap. 
 
 
Våra Sponsorer
 
Gilla oss på Facebook