Styrelsen 2017 - Roller och ansvar
Ordförande
Mats Pehrsson
Ledamöter
Richard Nilsson Vice ordförande/Mölndalsalliansansvarig
Mats Fors Kassör
Lotta Grundström Sekreterare
Stefan Osla Ungdomsansvarig
Annika Andersson Materialansvarig
Per G Olsson Damansvarig
Behzad Namdari Herransvarig
Anders Bäckner Utbildningsansvarig
Guy Lukeban
Stimulansträning/Lutanda
Mariella Sivertstrand Enerbacksansvarig
Åsa Lennersten Marknad- och kommunikationsansvarig

Revisorer

Agneta Månsson

Lotta Eliasson
Styrelsen 2017 - Kontaktuppgifter
2017-10-24 06:10

Mats Pehrson: 073 330 05 58


Richard Nilsson: 073 437 87 11

Mats Fors: 076 820 12 14

Lotta Grundström: 070 587 79 63

Stefan Osla: 070 780 38 30

Annika Andersson: 076 812 67 39

Per G Olsson: 073 676 07 43

Behzad Namdari: 073 932 68 99

Anders Bäckner: 070 319 81 74

Guy Lukebani: 073 540 57 00

Mariella Sivertstrand: 070 976 19 82

Åsa Lennersten: 072 586 07 67


Lotta Eliasson: 070 298 17 68


Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
Start, 26/02 13:28 
Start, 03/10 22:22 
Start, 14/08 14:50 
Start, 17/07 17:42 
Start, 30/05 19:04 
 
 
Våra Sponsorer
 
Gilla oss på Facebook