Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

VAD ÄR IF MÖLNDAL FOTBOLL?

 

IF Mölndal fotboll är en sammanslagning av IFK Mölndal och Mölndal FF.

Detta skedde år 2000. Klubben är ideell och bedriver utbildning i fotboll för killar och tjejer på Enerbacken, Frejaplan och Åbyvallen. Vårt klubbhus ligger i Åby fritidscentrum mellan Åby simhall och friidrottsanläggning. Mölndal Fotboll är medlem i Mölndalsalliansen, Göteborgs fotbollsförbund och Svenska fotbollsförbundet.

 

VARFÖR FINNS IF Mölndal Fotboll?

 

IF Mölndal Fotboll vill skapa ett livslångt intresse för fotboll och medverka till social och fysisk utveckling för ungdomar. Vi vill skapa goda idrottsutövare som finner glädje i det vi gör.

 

HUR GÖR IF Mölndal Fotboll?


 •  Vi bedriver vår verksamhet enligt Mölndalslinjen och spela, lek och lär.
 • Vi vill att alla ska erbjudas att vara med.
 • Vi har föräldramedverkan. Alla kan hjälpa till. Ta vara på alla.
 • Vi har utbildningsfokus.
 • Vi följer en spelarutbildningsplan.
 • Vi har utbildade ledare.
 • Vi har minilirarcupen.
 • Vi har landslagetsfotbollsskola.
 • Vi ska ta vara på äldre spelare för ledaruppdrag och som förebilder för yngre spelare.
 • Vi ska ha stor representation på talangträningar, utbildningsdagar och annan verksamhet som Göteborgs fotbollsförbund erbjuder.
 • Vi ska ha ett gott samarbete med andra klubbar.
 • Vi rekommenderar multiidrottande. Träna hela kroppen.
 • Vi vill vara så många som möjligt – så länge som möjligt- och att alla har chansen att bli så bra som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET!

IF Mölndal Fotboll har i dag en bit över 500 medlemmar och vår ambition är att växa ytterligare i framtiden.

 

Mölndal Fotboll fortsätter sin ansiktslyftning och förnyelse genom att färdigställa och skicka ut Mölndalslinjen till samtliga medlemmar

Ett förtydligande av vad vi som klubb står för, samt ett hjälpmedel för spelare, tränare, föräldrar och andra intresserade att få en tydligare bild av oss som förening.

 

Varför är det då så viktigt att vi har en gemensam linje för alla att följa?

 

Skälen är många. Men den kanske viktigaste uppgiften vi har som förening är att ge alla spelare en chans att utvecklas och prova på sporten fotboll och bli så bra som möjligt efter egna förutsättningar, inte bara på planen utan även vid sidan om.

Genom rätt ledarskap och träning tror vi att individer utvecklas till goda kamrater och ges en ypperlig social fostran genom laganda och gemensamma mål.

Mölndalslinjen ger både nya och gamla ledare en riktlinje dit klubben vill och är som en kvalitetsstämpel på att "så här funkar det i Mölndal Fotboll."

 

Hela klubben jobbar under visionen "Upp på pallen". Vilket i stora drag innebär att vi skall bli bland de bästa på, vad vi än gör.

 

Fotbollsskolan lägger t.ex. ner mycket kraft på att vara den "roligaste" i kommunen. Samt vara den naturliga samlingspunkten för fotbollsintresserade barn och föräldrar.

Ledord för de yngsta är: Glädje/ samspel/ och individuell uppskattning.

 

För de något äldre lagen/ledarna: innebär visionen bl.a. att förmedla en positiv känsla och upplevelse i alla kontakter, både på och bredvid plan.

Visionen för de äldsta lagen i klubben innebär att fokus ligger på att ledare och spelare alltid skall göra sitt bästa. (Då kan man aldrig misslyckas.)

 

I alla åldrar försöker vi att ge våra spelare de bästa förutsättningarna och möjligheterna att utvecklas på bästa sätt i egen takt och efter egen förmåga. genom välutbildade, engagerade ledare och bra material.

 

 

Föreningen har satt upp 6 mål som skall fungera som ledstjärnor för alla medlemmar i IF Mölndal Fotboll.

 

 • Mölndal Fotboll skall vara en breddklubb och ha lag i alla åldrar. Från fotbollsskola till representationslag.
 • Mölndal Fotboll skall vara det naturliga valet för fotbollsintresserade barn, ungdomar och ledare i centrala och östra Mölndal.
 • Mölndal Fotboll skall vara en klubb som genomsyras av samarbete mellan föräldrar, spelare samt ledare och bygger på att alla trivs, känner gemenskap och vilja till engagemang.
 • Mölndal Fotboll skall ha en god organisation med definierade rutiner och en ekonomi i balans.
 • Mölndal Fotboll skall ha en tränar-, ledar och föräldra -utbildning som ger oss de bästa förutsättningarna att nå klubbens vision.

 

 • Ledarna i klubben skall följa Mölndalslinjen för att säkerställa kvalitén för klubbens medlemmar i träning och matcher.

Till sist ett citat som ytterligare beskriver nyttan med Mölndalslinjen som även kan ses som en utbildningsplan:

 

"om man har en spelarutbildningsplan innebär det att ledarna i föreningen har en samsyn om hur spelarna utbildas men det är också en trygghet för spelaren. Ledarna talar samma språk och det finns en stegring i lärandet." 

Sagt av Erik Hamrén Sveriges förbundskapten i herr fotboll.

 

 

Styrelsen/Ordf. Mats Pehrsson.

 
 
Våra Sponsorer
 
Gilla oss på Facebook